Agnieszka Kozłowska

Radca prawny o wieloletnim doświadczeniu. Stały mediator sądowy wpisany na listę mediatorów stałych przez Prezesów Sądów Okręgowych w Poznaniu, Wrocławiu i Zielonej Górze.

Prowadzi mediacje z zakresu spraw gospodarczych, cywilnych, rodzinnych, prawa pracy.

Od 2013 roku mediator Służby Celnej w ramach działalności Komisji ds. rozpatrywania skarg na działania noszące znamiona mobbingu, dyskryminacji lub molestowania w Służbie Celnej.

W 2018 roku powołana przez Szefa KAS jako mediator Krajowej Administracji Skarbowej. Uczestniczyła w wielu szkoleniach, konferencjach dotyczących mediacji zarówno w roli uczestnika, jaki i prelegenta.

Absolwentka Podyplomowych Studiów Prawa Gospodarczego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Podyplomowych Studiów „Profesjonalny Mediator Gospodarczy” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Tel. 604 476 595

e.mail: a.kozlowska@profesjonalnimediatorzy.pl