Andrzej Andrzejewski

Prezes Zarządu Stowarzyszenia.

Prawnik, pedagog, instruktor kulturalno-wychowawczy, stały mediator wpisany na listy Sądów w Okręgowych w Elblągu, Olsztynie, Gdańsku i Warszawie. Prezes Fundacji im. Działyńskich, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Optimus Mediator, koordynator Centrum Dialogu Obywatelskiego i Mediacji w Nowym Mieście Lubawskim, założyciel Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej Ziemia Nowomiejska ( w 2003 r.), Bractwa Rycerskiego XXVI Chorągwi Zamku Bratjan i Nowego Miasta oraz Nowomiejskiej Sceny Rockowej, Przewodniczący Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Lubawska”. Współorganizator konferencji naukowej pt.” Samorząd terytorialny a banki – płaszczyzny współpracy” zorganizowanej na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu.

Autor rozdziału pt. „Związki samorządu terytorialnego z bankami w świetle doświadczeń powiatu Nowe Miasto Lubawskie w latach 1998-2001” w publikacji pod redakcją prof. Andrzeja Borodo pt „ Samorząd terytorialny a banki” Toruń 2002r., oraz autor artykułu pt. „Mediator – kim jest? Zawód przyszłości czy „odkurzona” profesja z przeszłości?” prezentowanego na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu 18.10.2018r.

tel. +48/504-121-375

email : a.andrzejewski@profesjonalnimediatorzy.pl