Hanna Rosenfeld

Absolwentka Wydziału Prawa i Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Mediator stały Sądu Okręgowego w Łodzi, mediator w Wojewódzkim Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi. Od wielu lat pracę w dużych korporacjach finansowych łączy z pasją pracy wśród osób defaworyzowanych społecznie. Jako mediator specjalizuje się w mediacjach gospodarczych, cywilnych i rodzinnych. Praca „na konflikcie” wymaga dużego spokoju i dystansu, stąd zainteresowania sportowe: pływanie długodystansowe i jazda na rowerze.

Prowadzi w Łodzi własną Kancelarię  Rosenfeld Mediation Center

tel. +48/662 153 970

mail: hanna.rosenfeld@mediacje.lodz.pl

h.rosenfeld@profesjonalnimediatorzy.pl