Jolanta Grubińska-Jaskuła

Mediator, pedagog, wpisana na Listę Stałych Mediatorów Sądu Okręgowego w Poznaniu oraz ujęta w wykazie osób uprawnionych do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego w sprawach karnych prowadzonego przez Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Specjalizuje się w prowadzeniu mediacji cywilnych, gospodarczych, karnych, pracowniczych, rodzinnych i „okołorozwodowych”.

Doświadczenie w pracy mediacyjnej zdobywała początkowo w Komitecie Ochrony Praw Dziecka, a od 2012 r. w ramach członkostwa w Polskim Centrum Mediacji w Poznaniu. Absolwentka Resocjalizacji, Podyplomowych Studiów „Profesjonalny Mediator Gospodarczy” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Podyplomowych Studiów z Zarządzania Zasobami Ludzkimi WSNHiD w Poznaniu. Uczestniczka wielu szkoleń i kursów, w tym m.in. specjalistycznego kursu na mediatora rodzinnego prowadzonego przez Polskie Centrum Mediacji w Warszawie.

Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy z przedsiębiorcami, pracownikami, osobami dorosłymi, niepełnosprawnymi, rodziną w kryzysie oraz w rozwiązywaniu konfliktów w sprawach karnych i cywilnych.

Działa na terenie województwa wielkopolskiego, a szczególnie w okolicach Wolsztyna i Grodziska Wielkopolskiego, gdzie nawiązała szeroką współpracę z lokalnymi organami wymiaru sprawiedliwości, organizacjami czy instytucjami polityki społecznej. Organizator m.in. bezpłatnych punktów konsultacyjnych, dyżurów mediacyjnych, uczestnik w projekcie „Zapobiegaj przemocy”, współorganizator konferencji „5 Wymiarów komunikacji. Jak budować mosty współpracy?”.

Tel. 507 635 512

e-mail: j.grubinska-jaskula@profesjonalnimediatorzy.pl