Paweł Stanisław Filipiak

Adwokat, mediator w sprawach cywilnych, gospodarczych i karnych wpisany na listę stałych mediatorów sądowych prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i studia podyplomowe „Profesjonalny Mediator Gospodarczy”.

Lata praktyki pozwoliły mu na zgromadzenie wiedzy i doświadczenia, które wykorzystuje w praktyce adwokackiej i działalności mediacyjnej, a także w działalności społecznej.

Jest radnym Rady Osiedla Kwiatowego w Poznaniu – v-ce przewodniczącym Rady Osiedla od 03.2009 r., przewodniczącym Rady Osiedla od  03.2011 r. przez dwie kadencje, członkiem Komisji Rewizyjnej Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu, zastępcą przewodniczącego sądu dyscyplinarnego Oddziału w Poznaniu Związku Kynologicznego w Polsce, przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Klubu Welsh Corgi i Lancashire Heelera przy Zarządzie Głównym Związku Kynologicznego w Polsce.

Prowadzi szkolenia dla różnych grup zawodowych.

Należy do Związku Kynologicznego w Polsce i Klubu Welsh Corgi i Lancashire Heelera przy Zarządzie Głównym Polskiego Związku Kynologicznego, jest hodowcą psów rasy welsh corgi pembroke (hodowla Pembdrive).

Telefon +48/506-100-073

Email: p.filipiak@profesjonalnimediatorzy.pl