Zofia Hrynkiewicz

Mediator, pedagog, socjolog, terapeuta, doradca psychospołeczny, menadżer.

Z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu i zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Od 2006 roku zatrudniona na stanowisku dyrektora Instytucji Kultury.

Absolwentka Studiów Podyplomowych z zakresu Mediacji na WSB w Poznaniu, Wydział Ekonomiczny w Szczecinie, a także Studiów Podyplomowych na UAM w Poznaniu WPiA -Profesjonalny Mediator Gospodarczy.

Uczestniczka wiele szkoleń z zakresu mediacji w tym: 20 godzinne szkolenie oraz debata na temat Mediacji, kurs z zakresu „Mediacje sądowe i sporządzanie ugody w praktyce”.

Ukończone liczne szkolenia i kursy specjalistyczne z zakresu m.in. prawo zamówień publicznych, gospodarka finansowa i rachunkowość, specyfika prawa pracy, kontrola zarządcza, kodeks administracyjny, administrator bezpieczeństwa informacji, ochrona danych osobowych.

Współpracuje z administracją publiczną, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami.

Posiada wiedzę, doświadczenie i szerokie kompetencje w rozwiązywaniu sporów pracowniczych.

Przez wiele lat aktywna działaczka – prezes organizacji pozarządowych.

Wpisana na listę stałych mediatorów sądowych w Sądzie Okręgowym w Szczecinie. Specjalizuje się w prowadzeniu mediacji cywilnych, rodzinnych i gospodarczych.

 Działa na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Tel: + 48/785 021 358 ; 512 384 715